Zaštita imena osnivača društva

TVRTKA ODVJETNIČKOG DRUŠTVA

Pitanje zadržavanja osobnog imena/prezimena osnivača nakon što osnivač društva više nije član odvjetničkog društva

Zadržavanje osobnog imena/prezimena osnivača odvjetničkog društva nakon što osnivač društva više nije član odvjetničkog društva dopustivo je pod sljedećim uvjetima, prikazanim u tablici:

PRETPOSTAVKE ZA ZADRŽAVANJE IMENA OSNIVAČA

1. osnivač društva čije ime je sadržano u imenu društva odlazi u mirovinu, postane trajno nesposoban za obavljanje djelatnosti ili premine,

2. pisana suglasnost osnivača društva odnosno njegovih nasljednika u slučaju smrti osnivača

3. osnivač čije ime se zadržava u tvrtki trajno prestaje obavljati djelatnost odvjetništva.

RAZLOZI ZA PROMJENOM TVRTKE

− ukoliko osnivač ponovno počne obavljati djelatnost odvjetništva, tvrtka društva više ne može biti istovjetna prvotnoj tvrtki društva – mora se donijeti odluka o promjeni tvrtke

 

Naprijed naznačeno ne utječe na druga statusna pitanja i vlasnička pitanja koja mogu proizaći iz društvenog ugovora pojedinog odvjetničkog društva.