Zapisnik sa sastanka odvjetnika-izmiritelja HOK-a

U prilogu se nalazi zapisnik sa sastanka odvjetnika-izmiritelja HOK-a, održanog 11. prosinca 2015. godine.