VII. Europski dan odvjetnika u HOK-u "Kontinuitet djelovanja pravosuđa i poštivanje ljudskih prava u doba pandemije"

Hrvatska odvjetnička komora obilježit će VII. Europski dan odvjetnika u velikoj dvorani HOK-a, u ponedjeljak, 26. listopada 2020. uz okrugli stol s temom "Kontinuitet djelovanja pravosuđa i poštivanje ljudskih prava u doba pandemije". 

Za ovogodišnje obilježavanje Europskoga dana odvjetnika, krovna organizacija odvjetničkih komora Europe (CCBE - The Council of Bars and Law Societies of Europe) odredila je upravo ovu temu s obzirom na utjecaj koji je pandemija COVID-19 imala na funkcioniranje pravosudnih sustava u Europi, na mjere koje su poduzete u borbi protiv pandemije i načina kako su one utjecale na pristup pravosuđu, odvjetnicima te osiguranju ljudskih prava. Budući da se radi o temi o kojoj stručna i šira javnost ima podijeljena i ponekad oprečna mišljenja, izvjestitelji će ovoj temi iznijeti različite stručne stavove: jedan s aspekta kaznenog prava koji s obzirom na trenutni zakonodavni okvir i informatičku infrastrukturu većine odvjetničkih ureda ne može biti suglasan s digitalnim oblikom vođenja kaznenih postupaka, a da to ne dovede u pitanje poštivanje temeljnih ljudskih prava u kaznenom postupku, dok će se s aspekta građanskog i trgovačkog prava predstaviti iskustva i prednosti provođenja digitalnog postupka jer su za to područje prava u ovom trenutku u određenoj mjeri osigurane potrebne zakonodavne i druge pretpostavke. 

VII. Europski dan odvjetnika pozdravnim će govorom otvoriti predsjednik HOK-a Josip Šurjak, uvod o temi i moderiranje održat će dopredsjednik HOK-a Mladen Klasić, a izvjestitelji Berislav Živković, član Upravnog odbora HOK-a i predsjednik Grupe za Kazneno pravo Komisije za normativnu djelatnost HOK-a, te Iva Karin Šipek, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu, iznijet će svoja razmišljanja i iskustva vezana uz digitalni oblik vođenja postupaka.

Uvažavajući sve epidemiološke preporuke i odluke ovo obilježavanje neće biti otvoreno za širu javnost.