Udruga odvjetničkih vježbenika

Udruga odvjetničkih vježbenika pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori je tijelo Hrvatske odvjetničke komore (nije udruga u smislu Zakona o udrugama), koje je sastavljeno od svih odvjetničkih vježbenika, upisanih u imenik odvjetničkih vježbenika Hrvatske odvjetničke komore (u daljnjem tekstu Udruga).

Udruga je osnovana temeljem čl. 64. Zakona o odvjetništvu prema kojem su odvjetnički vježbenici obvezni udružiti se u Udrugu odvjetničkih vježbenika pri Komori.

Sjedište Udruge odvjetničkih vježbenika je identično sjedištu Hrvatske odvjetničke komore u Koturaškoj ulici 53, 10000 Zagreb, obzirom da ista i djeluje pri Komori te se nalazi u njenom sastavu.

Članstvo u Udruzi stječe se upisom u Imenik odvjetničkih vježbenika Hrvatske odvjetničke komore, a gubi se brisanjem iz imenika vježbenika po prestanku prava na obavljanje odvjetničke vježbe iz razloga utvrđenih Zakonom o odvjetništvu.

Ustrojstvo, organizacija i djelovanje Udruge regulirano je Statutom Hrvatske odvjetničke komore i Statutom Udruge.

Jedan od načina na koji Udruga svojim članovima šalje obavijesti o radu, događanjima i pozive na sudjelovanje u događanjima, je i putem e-maila, na adresu koju odvjetnički vježbenici naznače u prijavi za upis u Imenik odvjetničkih vježbenika, pa se stoga mole svi odvjetnički vježbenici da dostave točne podatke i isto tako da o svim promjenama obavijeste Hrvatsku odvjetniču komoru.