Tijela Udruge

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik Udruge

Udruga imenuje određene članove i u komisije i odbore HOK-a i to:

 • Komisija za suradnju s odvjetničkim vježbenicima, 2 člana,
 • Komisija za ispitivanje dostojnosti, 1 član,
 • Komisija za međunarodnu suradnju, 1 član,
 • Kreditni odbor, 1 član

Udruga ima i svoje predstavnike u Vijeću Disciplinskog suda, Vijeću Višeg disciplinskog suda te u Vijeću Vrhovnog suda RH.

Skupštinu Udruge čine svi članovi Udruge, odnosno svi odvjetnički vježbenici u RH.

Članovi Upravnog odbora UOV:

 1. Predsjednik UO: Bruno Mudronja e-mail:bmudronja@gmail.com 
 2. Potpredsjednica UO: Christina Kimberley Kotar
 3. Član UO: Ivana Čolić
 4. Član UO: Ena Murtić
 5. Član UO: Tomislav Jukić
 6. Član UO: Matej Trkanjec
 7. Član UO: Zvonimir Kirinić

Članovi Komisije za suradnju s odvjetničkim vježbenicima:

 1. Elizabeta Božanić
 2. Nikola Božić

Član Komisije za ispitivanje dostojnosti

Ivana Čuk

Član Komisije za međunarodnu suradnju

Matea Miloloža

Član Kreditnog odbora

Petra Penić

Član Vijeća Disciplinskog suda

Vedrana Perišin

Član Vijeća Višeg disciplinskog suda

Melani Polinčić

Članovi Vijeća Vrhovnog suda RH

 1. Bruno Džaić
 2. Hrvoje Kurelec

 

Redovna godišnja skupština

Redovna godišnja skupština Udruge u pravilu se održava krajem mjeseca svibnja u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore u Zagrebu, Koturaška 53/II. Na redovnoj godišnjoj skupštini biraju se članovi Upravnog odbora, te predstavnici u komisijama i odborima HOK-a i članovi vijeća. Predsjednik Upravnog odbora na skupštini podnosi izvješće o radu tijela Udruge za proteklu godinu.

Članovi Odbora i Komisija biraju se na vrijeme od godinu dana te imaju pravo ponovnog izbora.

Upravni odbor djeluje kao izvršno tijelo Udruge te ima sedam članova unutar kojih su i Predsjednik Udruge te zamjenik Predsjednika Udruge.

Predsjednik Udruge osim što zastupa Udrugu, podnosi izvješće o svom radu i radu Upravnog odbora Skupštini Udruge. Predsjednik Udruge je također i član Upravnog odbora HOK-a, te sudjeluje u radu samog Upravnog odbora Komore.