Tbr. 4.Tarife

Tumačenje Tbr. 4. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika 
(NN 91/04, 37/05) 
  
Tbr. 4. Tarife obuhvaća i radnje koje poduzima odvjetnik u tijeku istrage, a naročito zastupanje stranke na istražnim ročištima. 
  
"Zajednički odvjetnički ured V.H. i M. S. u Z., podnio je zahtjev radi tumačenja Tbr. 4. Navodi se da istražni sudac Županijskog suda u Z. pri određivanju troška zastupanja po odvjetniku nije priznao radnje zastupanja na istražnim ročištima, jer da Tbr. 4. Tarife ne predviđa trošak obrane tijekom istražnog postupka. 
  
Naslov Tbr. 4. Tarife glasi: 
  
"Obrana okrivljenog, zastupanje privatnog tužitelja, optećenog kao tužitelja u istražnom postupku i na glavnoj raspravi". 
  
U toč. 1. Tbr. 4. Tarife navodi se: 
"Obrana optuženog i pravne osobe, zastupanje privatnog tužitelja i oštećenog kao tužitelja na raspravi pred sudovima ili sicem za prekršaje, zastupanje na ročištima kod suca izvršenja kazne, za svaki dan rasprave ... (dalje kao nepotrebno ispušteno).
  
Na temelju navedenog se zaključuje da Tbr. 4. sadrži zastupanje stranaka u tijeku kaznenog postupka i nakon dovršetka kaznenog postupka. 
  
Stoga navedeni tarifni broj ne treba sadržavati i određivati nagradu za pojedine faze postupka, jer se tijekom postupka poduzimaju radnje po odvjetniku, a iz sadržaja naslova Tbr. 4. Tarife jasno proizlazi da se isti odnosi na obistinjavanje nagrade i za vrijeme istrage. 
  
Dakle, Tbr. 4. Tarife obuhvaća i radnje koje poduzima odvjetnik kao zastupnik osoba koje sudjeluju u istrazi, pa se moraju pri obradi troška priznati i radnje zastupanja na istražnim ročištima. 
  
Upravni odbor HOK je ovlašten davati tumačenja Tarife u skladu s odredbama točke XVIII. Tarife." 
  
Upravni odbor HOK, posl. br. 793/2007 od 10. veljače 2007.