Studentska praksa u odvjetničkim uredima i društvima

Prema odredbi čl. 2. Okvirnog sporazuma o suradnji od 6. studenog 2007. godine, koji je sklopljen između Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske odvjetničke komore, Komora se obvezuje, radi upoznavanja s pozivom odvjetnika kao jednim od vidova poziva pravnika i radi stjecanja naklonosti za taj poziv već za vrijeme studija, studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za vrijeme njihovog studija, omogućiti praksu kod odvjetnika ovisno o mogućnostima odvjetnika za primitak studenata na praksu.

Praksa se temelji na načelima dobrovoljnog prihvaćanja studenata na praksu, obveznog praćenja rada studenata za vrijeme prakse, preuzimanja obveze čuvanja odvjetničke tajne od strane studenata prilikom primanja na praksu i obavljanja prakse bez naknade.

Prema odredbi st. 3. čl. 2. Okvirnog sporazuma o suradnji, način primanja studenata na praksu, trajanje prakse i način praćenja rada studenata na praksi, uređuje se posebnim Dodatkom.

Sukladno navedenom, dana 13. prosinca 2017. godine  između Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske odvjetničke komore sklopljen je Dodatak okvirnog sporazuma o suradnji u kojem je razrađena praksa studenata uređena u čl. 2. Okvirnog sporazuma o suradnji.

U prilogu Dodatak okvirnog sporazuma o suradnji između Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske odvjetničke komore.