Stručno osposobljavanje na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma 2016.

Hrvatska odvjetnička komora organizira stručno osposobljavanje, sukladno odredbi čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, kojom su odvjetnici  u obvezi jednom godišnje stručno se osposobljavati o provedbi navedenog Zakona.Stručno osposobljavanje za odvjetnike Riječkog odvjetničkog zbora održat će se u ponedjeljak, 12.prosinca 2016. s početkom u 17 sati u konferencijskoj dvorani "EUROHERC OSIGURANJE"d.d. u Rijeci, Riva 8 (u prizemlju). Predavač je mr.sc. Slavica Pezer Blečić, predstojnica Financijskog inspektorata Republike Hrvatske. 

Sudionici predavanja dobit će odgovarajuću potvrdu iz koje proizlazi da su ispunili zakonsku odredbu iz čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. Procjena je da će predavanje trajati oko 3 sata.