Što je to HELP?

European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) projekt je Vijeća Europe namijenjen obrazovanju pravnika u području ljudskih prava, a s ciljem promoviranja vrijednosti i stavova Europske konvencije o ljudskim pravima i prakse Europskog suda za ljudska prava. Sa svim mogućnostima i aktivnostima u okviru ovog programa možete se upoznati putem web stranice http://www.coe.int/en/web/help/home.

Nadalje, s navedene web stranice putem ikone e-learning ili putem linka  http://help.elearning.ext.coe.int/  možete pristupiti platformi za učenje na kojoj su dostupni on-line tečajevi raznih sadržaja iz područja reguliranih Konvencijom. Napominjemo da je za pristup sadržajima na platformi potrebna prethodna registracija.

Odvjetnička akademija HOK-a