Seminar o tržišnom pravu

U organizaciji Hrvatske odvjetničke komore i EU Twinning projekta Phare 2005
"Jačanje kapaciteta za upravljanje i provođenje EU politika tržišnog natjecanja i
državnih potpora" koji se provodi pri Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN),
održan je 7. veljače 2008. u velikoj dvorani Hrvatskoga odvjetničkog doma seminar o
pravu tržišnog natjecanja. Seminar je okupio vrsne njemačke i tuzemne predavače, koji
su se u svojim izlaganjima namijenjenim hrvatskim odvjetnicima usredotočili na
ključne teme prava tržišnog natjecanja poput ograničavajućih sporazuma,
zlouporabe vladajućeg položaja i koncentracije poduzetnika. Brojnost pitanja iz
odvjetničkih redova ne ukazuje samo na postojanje konkretnih slučajeva iz prakse
već i na interes kolega za potencijalnim rješenjima, koja su za iste probleme pronašli
stručnjaci iz Njemačke. Nakon uvodne riječi predsjednika Lea Andreisa, predavanje o zabranjenim
horizontalnim sporazumima sukladno čl. 81. Ugovora o EZ-u i čl. 9. hrvatskog
ZZTN-a održao je Dieter Jalowietzki, umirovljeni glavni sudac Vijeća za zaštitu
tržišnog natjecanja na Prizivnom sudu u Berlinu. O zabranjenim vertikalnim sporazumima
sukladno čl. 81 Ugovora o EU-u i čl. 9. hrvatskog ZZTN-a govorio je Harald Piltz,
umirovljeni direktor Ureda za zaštitu tržišnog natjecanja u Brandenburgu, Njemačka.
O zlouporabi vladajućeg položaja u skladu s čl. 82. Ugovora o EZ-u i čl.
16. hrvatskog ZZTN-a, iscrpno je izlagao Harald Piltz,
umirovljeni direktor Ureda za zaštitu tržišnog natjecanja u Brandenburgu, Njemačka.
O nadzoru koncentracija u skladu s njemačkim zakonom i zakonom EU izlagao je
Hartwig Wangemann, direktor Saveznog ureda za zaštitu tržišnog natjecanja
Republike Njemačke, dok je sa stajališta hrvatskog ZZTN-a o istoj temi govorio
Mladen Cerovac, član Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja AZTN-a.
Valja naglasiti da su i hrvatski Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja i ostali vezani
podzakonski akti usklađeni s relevantnim zakonodavstvom Europske unije u tom
području. Velik odaziv odvjetnika kako iz Zagreba tako i iz Dubrovnika, Zadra, Malog Lošinja,
Čakovca, Rijeke, Osijeka, Dugog Sela i Koprivnice značajan je poticaj Komori da
ustraje u organizaciji ovakvih interaktivnih edukativnih sadržaja, tim više što će
pitanja zaštite tržišnog natjecanja dodatno dobiti na važnosti s ulaskom Hrvatske u
Europsku uniju.