Seminar o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Hrvatska odvjetnička komora organizira stručno osposobljavanje za odvjetnike sa svrhom provedbe obvezne godišnje edukacije u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na temu: "Novi zakonodavni okvir i obveze odvjetnika u prevenciji sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma" u srijedu 6. prosinca 2017. godine u 17 sati u konferencijskoj dvorani "Euroherc osiguranje" d.d.  u Rijeci, Riva 8 (u prizemlju).

U prilogu se nalazi poziv s dodatnim pojedinostima.