Regionalni webinar o alternativnim načinima rješavanja sporova

Pozivamo Vas da se prijavite na regionalni webinar o WIPO-vim alternativnim načinima rješavanja sporova koji se odnose na informacijske i komunikacijske tehnologije, u organizaciji Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (World Intellectual Property Organization – WIPO), koji će se održati 23. veljače. 

Svrha webinara je raspraviti aktualna pravna pitanja u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u središnjoj Europi, baltičkim i mediteranskim državama. Fokus će biti na strategijama rješavanja sporova, uključujući mirenje i arbitražu, te načinima na koje WIPO-va služba za alternativno rješavanje sporova može pomoći u rješavanju IKT sporova.

Događaj je pripremljen za odvjetnike, pravnike u trgovačkim društvima, zastupnike za patente i žigove, izmiritelje, arbitre i poduzetnike iz regije koji se žele upoznati s postupcima međunarodnog mirenja i arbitraže u kontekstu IKT-a. Webinar će se održati na engleskom jeziku.

Privremeni program webinara možete pogledati ovdje.  Registraciju za sudjelovanje na webinaru moguće je izvršiti na linku: 

https://register.gotowebinar.com/register/1279225016790911756