Raspored predavanja na seminaru stručnog osposobljavanja kandidata radi polaganja pravosudnog ispita - kolovoz 2017.