Raspored predavanja na seminaru stručnog osposobljavanja kandidata radi polaganja pravosudnog ispita od 2. do 15. srpnja 2018.

Nastava na seminaru stručnog osposobljavanja kandidata radi polaganja pravosudnog ispita počinje u ponedjeljak, 2. srpnja 2018. u 12.40 sati.

U nastavku možete preuzeti raspored predavanja.