Radno vrijeme HOK-a za blagdane

Hrvatska odvjetnička komora  neće raditi 30. i 31. prosinca 2020. godine.