Radionica "Elektronička komunikacija odvjetnika i trgovačkih sudova" 10. svibnja 2018. u Rijeci

U skladu s odredbama ZP-a i  odredbama Pravilnika o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred Trgovačkim sudovima (Narodne novine 12/2018) predviđeno je da  se od 1.siječnja 2019. godine uvodi obavezna elektronička komunikacija između trgovačkih sudova i odvjetnika. Projekt eKomunikacije provodi Ministarstvo pravosuđa RH te obuhvaća uvođenje elektroničke komunikacije između odvjetnika i trgovačkih sudova. Trenutno je ovaj kanal komunikacije uveden na Trgovački sud u Bjelovaru, Varaždinu, Zagrebu i Pazinu, a elektronička komunikacija širi se i na Trgovački sud u Rijeci.  U cilju pripreme kao i provedbe pilot projekta, održat će se radionica  "Elektronička komunikacija odvjetnika i trgovačkih sudova", u četvrtak 10. svibnja 2018. godine s početkom u 14,30 sati u konferencijskoj dvorani "Euroherc osiguranje" d.d. u Rijeci, Riva 8 (u prizemlju). Poziv s dodatnim objašnjenjima nalazi se u prilogu.