Program "Restrukturiranje dužnika u stečajnom postupku" na Pravnom fakultetu u Zagrebu

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu započinje s izvođenjem programa cjeloživotnog obrazovanja s temom “Restrukturiranje dužnika u stečajnom postupku”. Program edukacije namijenjen je stečajnim upraviteljima, sucima, odvjetnicima, revizorima, poreznim savjetnicima, državnim odvjetnicima kako bi osnažili svoje znanje o restrukturiranju stečajnog dužnika i tako uspješnije obavljali svoje profesionalne djelatnosti, ali i svim gospodarstvenicima, uključujući banke i kreditne institucije, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji žele više naučiti o restrukturiranju stečajnog dužnika, kako bi što bolje, bilo kao dužnici bilo kao vjerovnici, zaštitili svoje interese u stečajnom postupku.

Voditeljica programa jest prof. dr. sc. Jasnica Garašić, a pored nje će u izvođenju programa sudjelovati istaknuti profesori trgovačkog, građanskog i građanskog procesnog prava Pravnog fakulteta u Zagrebu, suci Trgovačkog suda u Zagrebu, Visokog trgovačkog suda te Vrhovnog suda RH, kao i porezni savjetnici. Program će se izvoditi od 11.-15. studenog 2019. u popodnevnim terminima od 17.00-21.00h na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

U prilogu sadržaj programa sa svim potrebnim objašnjenjima i dodatnim informacijama kao i obrazac za prijavu.