Pristup materijalima vezanim uz međunarodno pravo Američke odvjetničke komore

Međunarodni odjel Američke odvjetničke komore ABA-e omogućio je pristup materijalima vezanim uz međunarodno pravo, kao i podcaste, članovima Hrvatske odvjetničke komore. 

Materijali se mogu pronaći na: https://www.americanbar.org/groups/international_law/media/international-law-bootcamp-presentations.html