Primjena odredbe čl. 99. st.2. toč.2 Zakona o mirovinskom osiguranju

Odredbom članka 99 st.2. toč. 2. Zakona o mirovinskom osiguranju iznimno je omogućeno da se mirovina ne obustavlja korisniku starosne mirovine koji je ostvario starosnu mirovinu prema člancima 33. i 180. Zakona i korisniku starosne mirovine koji je tu mirovinu ostvario do stupanja na snagu tog  Zakona koji se tijekom korištenja prava na starosnu mirovinu zaposli do polovice punog radnog vremena. Propis  se služi izrazom “zaposli”, dakle, radi se o radnom odnosu, a  ne o samozapošljavanju.

 

 

S obzirom na takvu dikciju propisa, očito je da odvjetnik koji je ostvario pravo na starosnu mirovinu i ponovno se upisao u Imenik odvjetnika, može odvjetničku djelatnost na polovicu radnog vremena, uz primanje starosne mirovine, obavljati isključivo kao zaposlenik, tj. može biti jedino u radnom odnosu kod pravne osobe, dakle odvjetničkom društvu.

Radi iznesenog, Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore na sjednici od 9.6.2014., donio je slijedeći zaključak:

“Odvjetnik–korisnik starosne mirovine može zaključiti ugovor o radu s odvjetničkim društvom do polovice punog radnog vremena, sukladno odredbi čl 99. st. 2. toč. 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13).”