Prethodni postupak - središnji stadij parničnog postupka

Poštovane kolegice i kolege,

Odvjetnička akademija HOK-a organizira predavanje s temom: "Prethodni postupak - središnji stadij parničnog postupka" koje će se održati 13. 3. 2018. u 17. 00 sati u prostoru Hrvatske odvjetničke komore, Zagreb, Koturaška 53/II.

Predavačica je sutkinja Općinskog suda u Novom Zagrebu: Nives Grubišić Đogić.

Predavačica će dati pregled relevantnih odredbi ZPP-a s posebnim osvrtom na novine koje bi trebale stupiti na snagu u jesen 2018.

Izlaganje je bazirano na sudskoj praksi, na spornim pitanjima koja su u sudskoj praksi naišla na različita tumačenja i rješenja.

Posebno će se osvrnuti na redovni, a posebno na postupak u sporovima male vrijednosti, budući da prijedlog noveliranog ZPP-a sadrži izmjene obaju postupaka. Iako nije izravno vezano uz prethodni postupak, dio izlaganja posvećen je troškovima postupka budući da se velik dio Novele tiče i ovih pitanja te budući da će sud prema Noveli kod odmjeravanja troškova morati posvetiti posebnu pažnju savjesnosti stranaka i njihovih punomoćnika u načinu na koji se koriste svojim procesnim pravima upravo u prethodnom postupku.

Pozivamo zainteresirane odvjetnike da se odazovu ovom pozivu.

S poštovanjem,

Josip Šurjak
Predsjednik OZ Zagreb

Forma za prijavu