Pregled planiranih predavanja i događanja do kraja 2017.

četvrtak 5.listopada 2017. u 17 sati u Eurohercu, Riva 8

predavanje „Zastara u sudskoj praksi“

Predavač: Dragan Katić, sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 

utorak 17.listopada 2017. u 17 sati u Eurohercu, Riva 8

predavanje „VII. Novela ZKP-a“

Predavači: sudac Damir Kos, Vrhovni sud RH, sutkinja Tanja Pavelin Borzić i sutkinja Lidija Vidjak, Županijski sud u Zagrebu

 

četvrtak 26.listopada 2017. u 17 sati u prostorijama ROZ-a, Jedrarska 5

predavanje "Postupak izvršenja presuda ESLJP-a pred domaćim tijelima"

Predavači: dr. sc. Sandra Marković, odvjetnica i Sanja Trgovac, viša ustavnosudska savjetnica i voditeljica Centra za evidenciju i dokumentaciju US RH

 

utorak 14.studenog 2017. u 17.00 sati u prostorijama ROZ-a, Jedrarska 5

predavanje "Kaznenopravna zaštita djece žrtava "

(prvi od 2 modula nadogradnje na edukaciju "Pravosuđe prilagođeno djeci")

Predavači: prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba i Lana Peto Kujundžić, sutkinja za mladež

 

utorak 28.studenog 2017. u 17 sati u Eurohercu, Riva 8

predavanje: „Novela Ovršnog zakona“

Predavači: Đuro Sessa, mag.iur., Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Damir Kontrec, mag.iur., sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 

utorak 12.prosinca 2017. u 18 sati, Gradsko kazalište lutaka Rijeka

lutkarska predstava „Snježna kraljica“ za djecu naših članova uz prisustvo Djeda Božićnjaka

 

petak 15.prosinca 2017. u 20 sati, hotel Bonavia Rijeka

Domjenak povodom božićnih i novogodišnjih blagdana uz grupu JUKEBOX-LIVEBAND

 

Do kraja godine dužni smo organizirati i  prisustvovati seminaru u sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. Planira se i redovni sastanak Zbora te izlet za odvjetnike Riječkog odvjetničkog zbora i odvjetnike u mirovini.

O svakom od ovih događanja dobit ćete posebni poziv, a najavu šaljemo radi lakšeg planiranja svojih  obveza.