Predavanje: "VII. Novela ZKP-a"

U organizaciji Odvjetničke akademije HOK-a i Riječkog odvjetničkog zbora, u utorak 17.10.2017. u 17,00 sati održati će se predavanje "VII. Novela Zakona o kaznenom postupku"". Predavači su Damir Kos, sudac Vrhovnog suda RH, Tanja Pavelin Borzić i Lidija Vidjak, sutkinje Županijskog suda u Zagrebu.

Program predavanja:

1. Uvodni dio: RAZLOG IZMJENA I OSNOVNI OKVIR – sudac Damir Kos, Vrhovni sud Republike Hrvatske

2. Nova prava okrivljenika prema VII Noveli ZKP/08 – sudac Damir Kos, Vrhovni sud Republike Hrvatske

3. Nova prava žrtve i stranca u svezi s prevođenjem prema VII Noveli ZKP/08 - sutkinja Lidija Vidjak, Županijski sud u Zagrebu

4. Novosti u postupku osiguranja i oduzimanja imovinske koristi prema VII Noveli ZKP/08 – sutkinja Tanja Pavelin Borzić, Županijski sud u Zagrebu

 

Predavanje će se održati u konferencijskoj dvorani Euroherc osiguranja, Riva 8, u Rijeci. Molimo da svoj dolazak potvrdite na tel: 214-055; fax: 320-423 ili mailom: rijeka@hok-cba.hr