Predavanje prof. Stevea Barnesa 15. travnja 2019. na Pravnom fakultetu u Zagrebu

Prof. Steve Barnes sa Sveučilišta Penn State, Penn State Law održat će u ponedjeljak 15. travnja 2019. godine u 17,30 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta prezentaciju pod nazivom „WE ARE Penn State Law“ te predstaviti mogućnosti studiranja na Penn State Law u okviru njihova LL.M. programa. Posebna će pažnja biti posvećena načinu na koji se naši studenti i diplomanti mogu prijaviti u okviru akademske godine 2019-2020 (7. kolovoz 2019. – 15. svibanj 2020) te pritom ostvariti pravo na posebne stipendije koje su rezervirane za studente Pravnog fakulteta u Zagrebu, pri čemu je osigurana i jedna puna stipendija u iznosu od $50.000,00 koja pokriva cjelokupni iznos školarine. Povrh toga, prof. Barnes će održati i predavanje pod nazivom “How High is High?  Impeachment Under the U.S. Constitution” u kojem će se osvrnuti na Ustav SAD-a i ustavnopravnu problematiku opoziva američkog predsjednika.

Ukoliko želite prisustvovati predavanju, molimo da se prijavite putem priloženog obrasca, na poveznici https://forms.gle/hujW7SF6KMHyj6i46.  S obzirom na ograničen broj mjesta u Vijećnici Pravnog fakulteta, što ranija prijava omogućuje prisustvovanje predavanju.