Predavanje "Prethodni postupak - središnji stadij parničnog postupka" u srijedu 16. svibnja 2018. godine

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

ODVJETNIČKI ZBOR ZADARSKE ŽUPANIJE

Brne Krnarutića 2,23000 ZADAR (OZZŽ)

e-mail: hok.zadar@gmail.com

tel. 023/250-738, fax. 250-255

 

Broj:    57 / 2018

 SVIM ČLANOVIMA OZZŽ

 

PREDMET:    Obavijest o održavanju predavanja „Prethodni postupak-

                        -središnji stadij parničnog postupka“

 

                        Poštovane kolegice i kolege odvjetnici i odvjetnički vježbenici,

 

                        Ovim dopisom obavještavam Vas da će:

 

                        Nives Grubišić Đogić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Novom Zagrebu, održati predavanje u Odvjetničkom domu „Dr. Milan Vladović“, na temu:

 

„PRETHODNI POSTUPAK - SREDIŠNJI STADIJ PARNIČNOG POSTUPKA“

 

koje će se predavanje održati: 

 

                        dana 16. svibnja  2018. godine (srijeda), s početkom u 17,00 sati.

 

                        Predavačica će dati pregled relevantnih odredbi ZPP-a, s posebnim osvrtom na novine, koje bi trebale stupiti na snagu u jesen 2018. godine. Izlaganje je bazirano na sudskoj praksi, na spornim pitanjima, koja su u sudskoj praksi naišla na različita tumačenja i rješenja. Posebno će se osvrnuti na redovni, a posebno na postupak u sporovima male vrijednosti, budući da prijedlog noveliranog ZPP-a, sadrži izmjene obaju postupaka. Dio izlaganja posvećen je troškovima postupka, budući da se velik dio Novele tiče i ovih pitanja.

 

                        Navedeno predavanje organizira Hrvatska odvjetnička komora i Odvjetnički zbor Zadarske županije. S obzirom da ocjenjujem da će navedeno predavanje biti vrlo korisno, vjerujem da će svi zainteresirani za navedeno predavanje pristupiti istom.

 

                        S poštovanjem.

 

                        U Zadru, dana 04. svibnja 2018. godine            

 

 

                                                                                                Predsjednik OZZŽ

                                                                                                  Mr.sc. Ive Brkić