Predavanje "Odabrane odluke Europskog suda za ljudska prava i praksa Vrhovnog suda RH u kaznenim stvarima"

Riječki odvjetnički zbor u suradnji s Odvjetničkom akademijom Hrvatske odvjetničke komore organizira predavanje u utorak 28. ožujka 2017. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama Riječkog odvjetničkog zbora u Rijeci, Jedrarska 5 na temu "Odabrane odluke Europskog suda za ljudska prava i praksa Vrhovnog suda RH u kaznenim stvarima". Predavači su Ileana Vinja i Melita Božičević Grbić, sutkinje u Kaznenom odjelu Vrhovnog suda RH. U prilogu poziv na predavanje.