Predavanja u Hrvatskoj odvjetničkoj komori u svibnju 2018.

Tijekom svibnja 2018. u Hrvatskoj odvjetničkoj komori, Koturaška 53/II u Zagrebu, održati će se sljedeća predavanja:

- "Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR): novote i praktična primjena", 10.5.2018. u 17.00 sati i 24.5.2018. u 17.00 sati

- "Aktualnosti i pitanja sudske prakse u zemljišnoknjižnim predmetima", 22.5.2018. u 17.00 sati