Pravosudni ispit

Postupak prijave i polaganja pravosudnog ispita reguliran je odredbama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu („Narodne novine“, broj 14/19) te odredbama Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita ( „Narodne novine“, broj 81/19). 

Zakon možete pronaći  na: 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_14_273.html 

Pravilnik možete pronaći na: 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_81_1700.html 

Pravosudni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela, a polaže se pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje pravosudnog ispita.

Vrijeme i mjesto polaganja pisanog i usmenog dijela pravosudnog ispita rasporedom određuje Ministarstvo pravosuđa. 

Sve informacije o načinu prijave i polaganja pravosudnog ispita te izvorima za polaganje možete pronaći na web stranicama Ministarstva pravosuđa: 

https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/ispiti/pravosudni-ispit/6212