Poziv odvjetnicima-izmiriteljima za dostavu kandidatura za Upravni odbor Centra za mirenje HOK-a

Na temelju odluke Upravnog odbora HOK-a od 8. srpnja 2016. godine Hrvatska odvjetnička komora poziva zainteresirane kolegice i kolege odvjetnike s liste izmiritelja HOK, da se kandidiraju za novi sastav Upravnog odbora Centra za mirenje HOK-a.

Pozivaju se odvjetnici - izmiritelji koji žele sudjelovati u radu Upravnog odbora Centra za mirenje HOK-a da do 20. rujna 2016. godine dostave svoju kandidaturu na e-mail adresu HOK-a: hok-cba@hok-cba.hr ili preporučenom poštom na adresu HOK-a, Koturaška 53, 10000 Zagreb.

Nakon prikupljenih kandidatura novi sastav Upravnog odbora Centra za mirenje HOK imenovat će Upravni odbor HOK sukladno čl. 153. Statuta HOK i čl.3. Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja.