Poziv na sudjelovanje u tečaju "Borba protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije"

Molimo sve odvjetnike koji su zainteresirani za sudjelovanje u tečaju HELP programa s naslovom "Borba protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije" da svoj interes potvrde slanjem maila s naznakom predmeta "Tečaj o antidiskriminaciji HELP programa" na mail adresu odvak@hok-cba.hr najkasnije do 10. veljače 2017.

Ako se prijavi dovoljan broj odvjetnika, osigurat ćemo pristup tečaju na hrvatskom jeziku.

 

Podsjećamo da je HELP (European Programme for Human Right Education for Legal Professionals) program Vijeća Europe namijenjen obrazovanju pravnika u području ljudskih prava te promicanju vrijednosti i stavova utvrđenih Europskom konvencijom o ljudskim pravima i praksom Europskog suda za ljudska prava te njihovog povezivanja s nacionalnim zakonodavstvom.

Odvjetnička akademija HOK-a

 

Više o Programu možete pročitati na: www.coe.int/en/web/help/home i u nastavku u prilogu.