Poziv na izvanrednu sjednicu Skupštine Hrvatske odvjetničke komore

Zagreb, 12. prosinca 2017.     

Broj:     8446/2017

 

POZIV

NA IZVANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE

HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

 

 

Na temelju zaključka 14. sjednice održane 28. listopada 2017. godine,

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore saziva

  

Izvanrednu sjednicu Skupštine

Hrvatske odvjetničke komore

 

u   subotu   3. veljače  2018.  s početkom  u  11.00

 

u Zagrebu, Koturaška 53/II.

 

Upravni odbor predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

   1.  Otvaranje Skupštine i izbor članova radnog predsjedništva,

        zapisničara i ovjerovitelje zapisnika

   2.  Usvajanje dnevnog reda Skupštine

   3  Ovjera zapisnika Skupštine Hrvatske odvjetničke komore održane

       8. srpnja 2017. godine (objavljen u časopisu "Odvjetnik" br. 9-10/17.)

   4. Žalba Damira Jelušića izjavljena protiv rješenja Upravnog odbora

       HOK-a broj 10227/13-2 od 13. prosinca 2014. donesenog u postupku za

       priznanje specijalnosti iz oblasti građanskog prava

  5.  Rasprava o točki 4.

  6.  Donošenje odluke o točki 4.

  7.  Žalba Damira Jelušića izjavljena u postupku za priznanje specijalnosti

       iz oblasti socijalnog prava

  8.  Rasprava o točki 7.

  9.  Donošenje odluke o točki 7.

10.  Žalba Damira Jelušića izjavljena u postupku za priznanje specijalnosti

       iz oblasti ustavnog prava

11.  Rasprava o točki 10.

12.  Donošenje odluke o točki 10.

13.  Žalba Damira Jelušića izjavljena u postupku za priznanje specijalnosti

       iz oblasti sportskog prava

14.  Rasprava o točki 13.

15.  Donošenje odluke o točki 13.

16.  Žalba Damira Jelušića izjavljena u postupku za priznanje specijalnosti

       iz oblasti medijskog prava

17.  Rasprava o točki 16.

18.  Donošenje odluke o točki 16.

19.  Prijedlog Odluke o ustanovljenju godišnje nagrade Mario Kos za najbolji

       stručni članak objavljen u časopisu "Odvjetnik"

20.  Rasprava o točki 19.

21.  Donošenje odluke o točki 19.

 

Članovi Skupštine dužni su prisustvovati sjednici Skupštine

 

Skupštinu Komore čine:

– predstavnici svih odvjetničkih zborova Komore izabrani na godišnjim skupštinama zborova,

– predsjednik Komore, predsjednici svih odvjetničkih zborova, predsjednik Disciplinskog suda Komore, predsjednik Višeg disciplinskog suda Komore, disciplinski tužitelj Komore, bivši predsjednici Komore koji nisu u mirovini i predsjednik Udruge odvjetničkih vježbenika.

            Predsjednik zbora je predstavnik Skupštine po položaju, a broj predstavnika odvjetničkih zborova određuje se tako da svaki zbor izabire po jednog predstavnika u Skupštinu na svakih započetih 50 (pedeset) svojih članova.

Skupština se može održati i donositi pravovaljane odluke ako joj prisustvuje većina svih članova.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Član Skupštine kojemu je pravomoćnom odlukom izrečena mjera zabrane obavljanja odvjetništva na određeno vrijeme, ili kojemu je obustavljeno pravo na obavljanje odvjetništva, nema pravo sudjelovati u radu Skupštine. U slučaju da zbor ne izabere člana Skupštine umjesto člana kojemu je izrečena pravomoćna mjera zabrane obavljanja odvjetništva na određeno vrijeme, ili kojemu je obustavljeno pravo na obavljanje odvjetništva, do dana održavanja Skupštine i o tome ne obavijesti HOK, kvorum Skupštine prilagođuje se smanjenom broju članova.

Skupštini mogu biti nazočni i svi ostali članovi Hrvatske odvjetničke komore.

 

 

 

 

                   UPRAVNI ODBOR

                                                                       HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

                                                                                             PREDSJEDNIK

                                                                                            Robert Travaš, v. r.