Poziv Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu za sudjelovanje u sljedećem savjetovanju

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu s ciljem uključivanja većeg broja stručnjaka u organizaciju godišnjeg savjetovanja Udruženja te otvaranja Udruženja prema većem broju kaznenopravnih stručnjaka, poziva članove Hrvatske odvjetničke komore da svojim prijedlozima i osobnim angažmanom sudjeluju u organizaciji i izvođenju sljedećeg savjetovanja Udruženja koje će se održati početkom prosinca 2018. godine u Opatiji.

Prijedloge tema treba poslati do ponedjeljka, 19. veljače 2018. na email adresu: Andrea.Kazesovic@zg.t-com.hr s naznakom predmeta: "Za sjednicu UO Udruženja 20. veljače 2018.

U dopisu je potrebno:

-  navesti temu o kojoj biste željeli izlagati na sljedećem savjetovanju, uz obvezu izrade pisanog rada (članka, osvrta, analize sudske prakse) koji će biti objavljen u drugom broju Hrvatskog ljetopisa za kaznene znanosti i praksu,

- eventualno predložiti teme koje smatrate vrijedim obrade i rasprave na sljedećem savjetovanju s posebnim naglaskom na probleme i dvojbe koji se javljaju u odvjetničkoj praksi.