Povijest odvjetništva

POVIJEST ODVJETNIČKE KOMORE HRVATSKE

Davne 1872. godine u Zagrebu i Osijeku organizirani su Odvjetnički odbori - preteče lokalnih komora.
Odbori su utemeljeni Odvjetničkim redom iz 1852. koji je donijela austrougarska kraljevska vlada, a propisivao je da ministar pravosuđa imenuje odvjetnike i određuje njihovo sjedište. Odvjetnički red je, dakle, normirao prava i dužnosti...

POVIJEST ODVJETNIŠTVA U HRVATSKOJ

Odvjetništvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju i seže u davna vremena.
Prvi povijesni spisi u kojima se spominju odvjetnici (hrvatski: odvjetnici; latinski: advocates, procuratores) srednjovjekovnog su porijekla - a prvi je bio Vinodolski zakon iz 1288. godine. Na obalnom području - Dalmaciji - korijeni odvjetničke struke još su dublji i...