Potpisana suradnja s Pravnim fakultetom

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska odvjetnička komora sklopili su u Zagrebu 6. studenoga 2007. Okvirni sporazum o suradnji, kojim se utvrđuje okvir suradnje čija je svrha uzajamno povezati nastavu iz polja pravnih znanosti s odvjetničkom profesijom radi približavanja poziva odvjetnika studentima kao i radi dodatnog stručnog obrazovanja odvjetnika. Ugovorena se suradnja odnosi na sljedeće točke:

- praksu studenata Fakulteta kod odvjetnika za vrijeme studija
- sudjelovanje odvjetnika kao suradnika u nastavi u seminarima i vježbama kao oblicima nastave koji se izvode na Fakultetu
- uključivanje Komore u različite oblike poticanja i nagrađivanja rada najboljih studenata
- sudjelovanje nastavnika Fakulteta u radu Odvjetničke akademije Hrvatske odvjetničke komore
- organiziranje ciljanih oblika stručnog obrazovanja na Fakultetu za članove Komore.

Radi upoznavanja s pozivom odvjetnika, Komora će studentima Fakulteta za vrijeme njihova studija omogućiti praksu kod odvjetnika, a radi što većeg povezivanja studenata s pravnom praksom, Fakultet će uključivati odvjetnike u seminare i vježbe kao jedne od oblika nastave koji se izvode na Fakultetu.
Komora će isto tako poticati i nagrađivati rad najboljih studenata, posebno onih koji su ostvarili najbolji uspjeh u pojedinoj nastavnoj godini ili tijekom studija. Fakultet će poticati sudjelovanje svojih nastavnika u radu Odvjetničke akademije Hrvatske odvjetničke komore. U skladu s potrebama Komore, a u okviru svojeg programa cjeloživotnog obrazovanja, Fakultet će organizirati stručno obrazovanje za članove Komore.