Poslijediplomski specijalistički studij "Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU"

Poslijediplomski specijalistički studij „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU“ pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu upisuje kandidate XI. generacije za akademsku godinu 2016/2017..
Natječaj je dostupan na poveznici: http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=22447 .
Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju znanja vezana za Europsku uniju i poslovanje na jedinstvenom tržištu od izuzetne su važnosti te koristi u svakodnevnom poslovanju.
Cilj i svrha studija „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU“ jest razvijanje specijalističkih znanja i vještina iz područja pravnih i ekonomskih znanosti bitnih za poslovanje s Europskom unijom. Od posebne je važnosti razvijanje vještina pretraživanja baza podataka i snalaženje u izvorima prava Europske unije. Veliki broj upisanih studenata, te njihovo zadovoljstvo stečenim znanjima i vještinama potrebnima za poslovanje u Europskoj uniji pokazatelj su kvalitete studija i poticaj za  daljnje usavršavanje.
Za svoje djelovanje u području obrazovanja iz europskog prava Katedra za pravo dobila je prestižni naslov Jean Monnet Chair. Također studentima poslijediplomskog specijalističkog studija omogućeno je sudjelovanje u aktivnostima u okviru projekta TEMPUS No.544117 InterEULawEast financiranog od strane Europske komisije.