Poslijediplomski specijalistički studij "Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU

Poslijediplomski specijalistički studij „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU“ pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, upisuje kandidate X. generacije za akademsku godinu 2015/2016. Natječaj je dostupan na poveznici: http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=7718&pregled=1&gadatum=01.07.2015%2013:53:26 .
Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju znanja vezana za Europsku uniju i poslovanje na jedinstvenom tržištu od izuzetne su važnosti u svakodnevnom poslovanju.  Cilj i svrha studija „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU“ jest razvijanje specijalističkih znanja i vještina iz područja pravnih i ekonomskih znanosti bitnih za poslovanje s Europskom unijom. Od posebne je važnosti razvijanje vještina pretraživanja baza podataka i snalaženje u izvorima prava Europske unije. Veliki broj upisanih studenata, te njihovo zadovoljstvo stečenim znanjima i vještinama potrebnim za poslovanje u Europskoj uniji pokazatelj su kvalitete studija i poticaj za  daljnje usavršavanje.
Za svoje djelovanje u području obrazovanja iz europskog prava Katedra za pravo dobila je prestižni naslov Jean Monnet Chair. Također studentima poslijediplomskog specijalističkog studija omogućeno je sudjelovanje u aktivnostima u okviru projekta TEMPUS No.544117 InterEULawEast financiranog od strane Europske Komisije.