Popis odvjetničkih iskaznica br.30

  1. ALBINI ŽELJKO
  2. BALTA NIKOLINA
  3. BUŽLETA SENDI
  4. ĆELICA MARTINA
  5. DELIJA SUZANA
  6. DRUŽINA ANA
  7. FIJAČKO TOMISLAV
  8. HANIK DANIEL
  9. HORVAT ISKRA

10. KASUM ANĐELKA

11. KONTIĆ PETRA

12. KONJUH MARO

13. KOŠUTIĆ LANA

14. KRCE-IVANČIĆ DORA

15. LUETIĆ IVAN

16. MARUNA ANITA

17. MEARIĆ VEDRAN

18. MIČIN DAVORIN

19. MIKAŠEK DOMAGOJ

20. MILETIĆ EDMOND

21. NAMAČINSKI MAJDA

22. NEMET ANJA

23. NOVAK HRVOJE

24. PETROVIĆ HRVOJE

25. PILIPOVIĆ MATEA

26. RUKAVINA MARTINA

27. STAMORAN BARIČEVIĆ KATARINA

28. SUČIĆ MIRJANA

29. SURY IVANA

30. ŠUMAN KORNELIJA

31. URUMOV NINA

32. ŽAJA MARIJA