Popis napravljenih odvjetničkih iskaznica, br.9

  1. Breznik Viktor
  2. Buruš Jasna
  3. Conjar Sanja
  4. Gaus Leninger Ines
  5. Glas Branko
  6. Josip Bitunjac
  7. Kovačević Danijela
  8. Sljepčević Tanja
  9. Stanić Ivica

10. Šimunović Mato

11. Vujčić Stanko