Popis napravljenih iskaznica br.16

 1. Jarić Zlatko

2. Jurić Pero

3. Jurić Mladen