Popis kandidata za pohađanje seminara stručnog osposobljavanja kandidata radi polaganja pravosudnog ispita o 20. kolovoza do 2. rujna 2018.

U prilogu možete preuzeti popis kandidata za pohađanje seminara stručnog osposobljavanja kandidata radi polaganja pravosudnog ispita od 20. kolovoza do 2. rujna 2018.