Popis iskaznica br. 26

 

  1. Antunović Luka
  2. Bače Paulina
  3. Bertol Damir
  4. Bota Tanja
  5. Božić Ivana
  6. Bužleta Katava Sendi
  7. Carić Toni
  8. Colarić Crneković Bojana
  9. Cvitić Ivica

10. Čolak Lucija

11. Ćubela Ljubica

12. Ćurković-Fabijanić Tea

13. Dragović Miro

14. Fadljević Nikola

15. Glavaš Andreja

16. Ilić Morana

17. Ivančić Pavla

18. Jakšić Tamara

19. Jurić Višnja

20. Jutriša Katarina

21. Karakaš Marija

22. Knezić Poljanić Zrinka

23. Kozolić Neven

24. Malnar Domagoj

25. Marasović Daniela

26. Marinović Miro

27. Matošić Bijelić Irena

28. Matuško Blažević Mira

29. Milković Svebor

30. Miočinović Zoran

31. Obradović Mazal Tamara

32. Očić Fran Krsto

33. Paljetak Matijana

34. Perišin Vedrana

35. Pezo Ivica

36. Polinčić Melani

37. Puljić Mara

38. Pušić Martina

39. Rojnić Nino

40. Sente Marijan

41. Skljarov Andrej

42. Tonković Evelin

43. Vučković Vladimir

44. Vujović Slaven

45. Vuksan Marinela

46. Zvačko Maja

47. Žaja Časlav