Obavijesti OZ Splitsko-dalmatinske županije

Blagdanska predstava "Crvenkapica" za djecu

POŠTOVANO ČLANSTVO, 

OBAVJEŠTAVATE SE DA JE U „GRADSKOM KAZALIŠTU MLADIH – SPLIT“ ORGANIZIRANA 

Edukacija namijenjena braniteljima u kaznenim predmetima koji uključuju maloljetnike

Odvjetnička akademija Hrvatske odvjetničke komore i Odvjetnički zbor Splitsko-dalmatinske županije organiziraju predavanje "Kaznenopravna zaštita djece žrtava". Sutkinja za mladež Lana Peto Kujundžić i prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander predavanje će održati u prostorijama OZ Splitsko-dalmatinske županije u utorak 5. prosinca 2017...

Edukacija: sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma za 2017.

Edukacija na temu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2017. godinu održat će se za članove Odvjetničkog zbora Splitsko-dalmatinske županije i za članove Odvjetničkog zbora Dubrovnik 2. prosinca 2017.  godine u prostorijama OZ u Splitu s početkom u 10 sati.

Predavanje: "Novela Ovršnog zakona"

Predavanje "Novela Ovršnog zakona" održati će se 23.11.2017. u 16.30 u prostorijama Odvjetničkog zbora Splitsko-dalmatinske županije, Zrinjsko-Frankopanska 8 u Splitu. Predavač je Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda RH. Predavanje organiziraju Odvjetnička akademija HOK i OZ Split.

Predavanje: "VII Novela Zakona o kaznenom postupku"

U organizaciji Odvjetničke akademije HOK-a i OZ Split, u četvrtak 12.10.2017. u 17,00 sati održati će se predavanje "VII Novela Zakona o kaznenom postupku"". Predavači su Damir Kos, sudac Vrhovnog suda RH, Tanja Pavelin Borzić i Lidija Vidjak, sutkinje Županijskog suda u Zagrebu.

Program predavanja:

Predavanje: "Medijacija (mirenje) - novi alat na tržištu pravnih usluga"

U organizaciji Odvjetničke akademije Hrvatske odvjetničke komore i OZ Split, u utorak 3.10.2017. u 18.00 sati, održati će se u prostorijama Odvjetničkog zbora Splitsko - dalmatinske županije,  interaktivno predavanje: "Medijacija (mirenje) - novi alat na tržištu pravnih usluga". Predavači su mr.sc. Mladen Vukmir, odvjetnik u Zagrebu i dr.sc.

Pravila i Poslovnik Odvjetničkog zbora Splistko-dalmatinske županije

U prilogu se nalaze Pravila i Poslovnik Odvjetničkog zbora Splitsko-dalmatinske županije usvojena na Skupštini zbora 12.5. i odobrena na Upravnom odboru Hrvatske odvjetničke komore 20.5.2017.

Predavanje: "Stvano i zemljišnoknjižno pravo u sudskoj praksi"

U organizaciji Odvjetničke akademije HOK i OZ Split održati će se predavanje "Stvarno i zemljišnoknjižno pravo u sudskoj praksi" , 24. travnja 2017.  u 17.00 sati, u prostorijama Odvjetničkog zbora Splitsko-dalmatinske županije, Zrinjsko-Frankopanska 8 u Splitu.

Edukacija namijenjena braniteljima u kaznenim predmetima koji uključuju maloljetnike

Odvjetnička akademija Hrvatske odvjetničke komore i Odvjetnički zbor Splitsko-dalmatinske županije organiziraju edukaciju namijenjenu braniteljima u kaznenim predmetima koji uključuju maloljetnike - pravosuđe prilagođeno djeci. Edukacija će se održati u utorak 7. veljače 2017.

Stranice