Oporezivanje odvjetničke djelatnosti: osnove poreza na dohodak i dobit

"Oporezivanje odvjetničke djelatnosti: osnove poreza na dohodak i dobit"

HOK, 10. lipnja 2019.

HOK organizira edukaciju s temom "Oporezivanje odvjetničke djelatnosti: osnove poreza na dohodak i dobit" koja će se održati u ponedjeljak, 10. lipnja 2019. od 16.00 do 20.00 sati, u prostoru Hrvatske odvjetničke komore,  Zagreb, Koturaška 53/II.

Predavači su prof. dr. sc. Nika Šimurina, pročelnica Katedre za financije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Kosjenka Dumančić, zamjenica pročelnika Katedre za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Prijavom na edukaciju obvezujete se na dolazak s obzirom da je broj polaznika edukacije ograničen na 40. U slučaju Vaše nemogućnosti dolaska, molimo Vas da o tome bez odgode obavijestite HOK na: hok-cba@hok-cba.hr uz naznaku predmeta: "Porezna edukacija", a kako bi se Vaše mjesto ustupilo sljedećoj osobi s popisa zainteresiranih.

 

Program edukacije:

10. lipnja 2019.

16.00 – 17.30 h            Inicijalna anketa o poreznoj pismenosti polaznika

                                     Predavanje:„Oporezivanje odvjetničke djelatnosti“

16.30 -17.00 h             Stanka za kavu i razmjenu iskustava

17.00 -20.00 h             Radionica: Oporezivanje odvjetnika u sustavu poreza na dohodak i dobit

                                     Evaluacija edukacije

Sadržaj edukacije

Polaznicima edukacije će se na jasan, jednostavan i pregledan način prikazati porezna davanja i temeljna načela oporezivanja u poreznom sustavu Republike Hrvatske. Steći će znanja o osnovnim vrstama poreza i naučiti kako obračunati porez na dohodak i dobit te će dobiti porezne savjete o mogućnostima za zakonito poboljšanje poreznog položaja. 

Cilj edukacije je pojasniti prava i obveze koji proizlaze iz važećih poreznih propisa, a povezana su uz problematiku oporezivanja odvjetničke djelatnosti. Budući da se odvjetnička djelatnost može obavljati kao samostalna djelatnost, odnosno slobodno zanimanje, ali i u svojstvu pravne osobe, odnosno odvjetničkog društva osnovanog kao javno trgovačko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, analizirat će se porezni tretman ovih kategorija poreznih obveznika u sustavu poreza na dohodak i poreza na dobit. Odvjetnici mogu djelatnost slobodnog zanimanja obavljati kao porezni obveznici pojedinci, ali i kao supoduzetnici, koji tada ostvaruju zajednički dohodak te će stoga posebno biti objašnjen porezni tretman tako oporezivog dohotka. Bit će objašnjene i prednosti i nedostaci dobrovoljnog prelaska iz sustava poreza na dohodak u sustav poreza na dobit kao jedne opcije koju je zakonodavac omogućio ovoj vrsti poreznih obveznika.

Osim interaktivnog predavanja edukacija će se sastojati i od porezne radionice, a koristit će se i metoda analize slučajeva (case study) kao i mnogobrojni primjeri iz prakse.

Ishodi edukacije

 - Stjecanje znanja o načinima utvrđivanja porezne obveze kod dohotka od samostalne djelatnosti

 - Poznavanje i razumijevanje veze između financijskog izvještavanja i prijave poreza na dobit

Forma za prijavu