Online anketa Ministarstva pravosuđa i uprave RH o sustavu e-komunikacije

Hrvatska odvjetnička komora primila je dopis Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske o projektu Potpore provedbe e-komunikacije u hrvatskom pravosuđu. U sklopu projekta pripremljena je online anketa o zadovoljstvu korisnika sustava e-komunikacije. Anketa će pomoći u prikupljanju informacija i analizi želja i potreba korisnika sustava što će biti podloga za daljnja poboljšanja sustava.

Ministarstvo pravosuđa i uprave RH moli članove HOK-a, koji su obveznici e-komunikacije, da anketu ispune u što većem broju. Anketa je dostupna na poveznici https://fr.surveymonkey.com/r/E-Komunikacija a može joj se pristupiti i preko početne stranice e-komunikacije. Anketa će biti aktivna do 21. prosinca 2020. godine.