Oglasi

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

Stručni suradnik u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (m/ž)

- jedan izvršitelj, na neodređeno i puno radno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada od šest mjeseci.

 

Kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:

- završen pravni fakultet - diplomirani pravnik ili mag. prava,

- radno iskustvo na pravnim poslovima 5 godina (prednost imaju kandidati i kandidatkinje s radnim iskustvom na poslovima upravnog prava), 

- visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost, pouzdanost i  preciznost u radu, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost, sposobnost rada na više zadataka istovremeno, sposobnost rada pod pritiskom i rokovima,

- aktivno znanje hrvatskog i znanje engleskog jezika .

 

Uz prijavu na natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

- životopis i detaljan opis dosadašnjeg rada,

- presliku diplome,

- dokaz o radnom stažu - elektronski zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Vlastoručno potpisane prijave s dokazima o ispunjenim uvjetima propisanim u ovom natječaju dostaviti putem pošte ili tijekom radnog vremena osobno predati u prijamni ured, u zatvorenoj kuverti s naznakom "ZA NATJEČAJ" na adresu: Hrvatska odvjetnička komora, Koturaška 53/II, 10000 Zagreb, u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju trebaju dostaviti u preslici na hrvatskom jeziku, a izabrani kandidat bit će pozvan istu dostaviti i u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. 

Hrvatska odvjetnička komora će prilikom odabira kandidata provesti testiranje koje se sastoji od provjere znanja i sposobnosti kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatom (intervju). Pridržava se pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podatak, prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. 

 

                                                                                                       Hrvatska odvjetnička komora

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

Voditelj financija i računovodstva u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (m/ž)

- jedan izvršitelj, na neodređeno i puno radno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada od šest mjeseci.

 

Kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:

- završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski stručni studij ekonomske struke,

- 15 godina radnog iskustva u struci,

- napredno poznavanje rada na osobnom računalu s naglaskom na Microsoft Excel i Word,

- napredno korištenje programskih paketa za računovodstvo, knjigovodstvo i financije, 

- visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost, pouzdanost i preciznost u radu, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost, sposobnost rada na više zadataka istovremeno, sposobnost rada pod pritiskom i rokovima,

- aktivno znanje hrvatskog i znanje engleskog jezika.

 

Uz prijavu na natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

- životopis i detaljan opis dosadašnjeg rada,

- presliku diplome,

- dokaz o radnom stažu - elektronski zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

 

Vlastoručno potpisane prijave s dokazima o ispunjenim uvjetima propisanim u ovom natječaju dostaviti putem pošte ili tijekom radnog vremena osobno predati u prijamni ured, u zatvorenoj kuverti s naznakom "ZA NATJEČAJ" na adresu: Hrvatska odvjetnička komora, Koturaška 53/II, 10000 Zagreb, u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju trebaju dostaviti u preslici na hrvatskom jeziku, a izabrani kandidat bit će pozvan istu dostaviti i u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. 

Hrvatska odvjetnička komora će prilikom odabira kandidata provesti testiranje koje se sastoji od provjere znanja i sposobnosti kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatom (intervju). Pridržava se pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podatak, prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. 

                                                                                             

                                                                                                Hrvatska odvjetnička komora

 

 * ažurirano12. 10.2020.