Oglasi

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, raspisuje natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo (na određeno vrijeme, zamjena za odsutnog zaposlenika). Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava za natječaj mora sadržavati:

-          dokaze o ispunjavanju uvjeta,
-          životopis,
-          bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
-          domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,  te
-          za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

Rok za podnošenje prijava je trideset dana od dana objave natječaja (natječaj je objavljen 3.5.2017.)

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, tajništvo, 10000 Zagreb, Trg m. Tita 14.

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku petnaest dana nakon provedenog postupka izbora