Odvjetnici

Ovdje možete skinuti sljedeće obrasce (obrasci koji se ne mogu otvoriti se privremeno nalaze i u prilogu pod rubrikom Dokumenti):

Hrvatska odvjetnička komora, sukladno novoj Uredbi o tarifi upravnih pristojbi, obavještava kako uz zahtjeve za upis u Imenik odvjetnika HOK-a više nije potrebno prilagati državne biljege. 

 

Upis u Imenik odvjetnika

 

 

Obrasci za izdavanje odvjetničke iskaznice

 

Promjene

 

Upute za mirovanje odvjetništva zbog bolovanja

  

Prestanak radnog odnosa u odvjetničkom društvu

 

Prestanak radnog odnosa odvjetničkog vježbenika 

 

Brisanje iz Imenika odvjetnika

 

Upute o web stranicama odvjetnika, odvjetničkih društava i zajedničkih odvjetničkih ureda

Odvjetnici, odvjetnička društva i zajednički odvjetnički uredi, sukladno Pravilniku o reklamiranju, oglašavanju i WEB stranici koji je stupio na snagu 27. listopada 2018., dužni su obavijestiti Hrvatsku odvjetničku komoru o:

1) datumu postavljanja odvjetničke WEB stranice u roku od trideset dana od postavljanja svoje odvjetničke WEB stranice,

2) nazivu/oznaci odvjetničke WEB stranice (internetska adresa putem koje se izravno pristupa odvjetničkoj WEB stranici)

3) uz obavijest su dužni u istom roku dostaviti Izvršnom odboru ugovor s pružateljem usluge (“providerom”) koji postavlja i održava njihovu odvjetničku WEB stranicu, koji ugovor mora sadržavati neopozivo pravo Hrvatske odvjetničke komore da od pružatelja usluge (“providera“) zahtijeva da odmah ukloni cijelu ili dio sadržaja odvjetničke WEB stranice, a koji zahtjev, u slučaju kolizije sa zahtjevom samog odvjetnika, ima prema pružatelju usluge (“provideru“) pravo prvenstva ili

izjavu da odvjetnik osobno izrađuje, ažurira i tehnički održava WEB stranicu uz pravo HOK da u istim propisanim slučajevima zahtijeva uklanjanje cijele ili dijela odvjetničke WEB stranice. (što proizlazi iz odredbi članka 7. Pravilnika).

Protekom roka od šezdeset dana od dana primitka ugovora ukoliko Izvršni odbor ne stavi primjedbe, smatra se da je ugovor sukladan ovom Pravilniku. 

4) Kako u administraciji Komore mora biti pohranjen cjelokupni (integralni) odobreni sadržaj web stranice, dužni su dostaviti cjelokupni integralni sadržaj web stranice, sa svim grafičkim rješenjima (fotografijama), rasporedom stranica i podstranica u tekstualnom obliku u integralnoj verziji (tekst, „screenshots“), i digitalnom obliku (CD ili USB). 

5) Moguće je odmah dostaviti sadržaj istih stranica i na stranim jezicima, uz izjavu da je tekst sadržaja na stranom jeziku identičan sadržaju na hrvatskom jeziku ili uz prijevod tih stranica na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.

Odvjetnici, odvjetnička društva i zajednički odvjetnički uredi su dužni obavijestiti Hrvatsku odvjetničku komoru o svakoj promjeni stranice navodeći sadržaj promjena, ispis promjena u tekstualnom obliku u integralnoj verziji (tekst, „screenshots“) i digitalnom obliku (CD ili USB) te datum postavljanja promjene, a u slučaju sklapanja ili promjene ugovora s pružateljem usluga postavljanja i održavanja web stranice, potrebno je dostaviti ugovor ili izmjene ugovora.

Obavijest o postavljanju WEB stranice odvjetnika Hrvatskoj odvjetničkoj komori, odnosno Izvršnom odboru, mora uputiti odvjetnik/odvjetničko društvo najmanje 15 dana prije sjednice Izvršnog odbora HOK-a.

Upozoravamo kolegice i kolege da je  postavljanje zajedničkih web stranica predviđeno samo za odvjetnike koji su udruženi u dozvoljeni propisani organizacijski oblik odnosno zajednički odvjetnički ured ili odvjetničko društvo.
Ukoliko postoje povezani uredi, sukladno čl. 36. Zakona o odvjetništvu, moguće je na web stranici uputiti na web stranicu povezanog ureda.