Odvjetnička akademija

1. Poziv odvjetnicima na prijavu na sustav učenja na daljinu Odvjetničke akademije HOK-a (LMS)

Poštovane kolegice i kolege,

Odvjetnička akademija Hrvatske odvjetničke komore pokrenula je projekt digitalne edukacije namijenjene odvjetnicima i odvjetničkim vježbenicima HOK-a. U tu je svrhu postavljen i konfiguriran sustav učenja na daljinu (LMS) na kojem su, sukladno izboru tema dostavljenog od strane odvjetničkih zborova, od 30. studenog 2020. dostupna predavanja (video snimke i power point prezentacije). 

Kako biste mogli pristupiti LMS sustavu, potrebno je da izvršite prijavu ispunjavanjem obrasca dostupnom u nastavku, a uz napomenu da prilikom prijave svakako unesete jedinstvenu adresu e-pošte (nije moguće unijeti generičku adresu e-pošte koja počinje primjerice s "info" ili "office"): http://www.hok-cba.hr/hr/prijava-za-pristup-lms-sustavu

Nakon što ispunite obrazac za pristup LMS-u, s adrese e-pošte LMS@hok-cba.hr dobit ćete, na adresu e-pošte koju ste naveli u prijavi, svoje korisničke podatke, najkasnije u roku od tjedan dana od trenutka prijave (svakako provjerite spam i neželjenu poštu). U slučaju tehničkih poteškoća s pristupom LMS- u, molimo Vas da o tome dostavite obavijest na: mladen.amidzic@trilix.eu

LMS sustav je internetsko sučelje koje Vam omogućuje da predavanje koje Vas zanima pogledate u bilo kojem trenutku jer je građa dostupna 0-24., a sva predavanja zadržat će se određeno vrijeme na LMS-u te će se odgovarajućom dinamikom dodavati na, i/ili uklanjati sa sustava. LMS Vam omogućuje i ispis obrazovnih materijala na papir ("materijal za preuzimanje"). 

Nadam se da će Vam edukacija, koja će se za sada s obzirom na uvjete u kojima živimo odvijati isključivo u digitalnom obliku, biti od koristi u svakodnevnom radu i da će Vam aktualni digitalni oblik, neovisno o njegovim ograničenjima, omogućiti puno fleksibilniji pristup edukaciji Odvjetničke akademije HOK-a.

dr.sc. Laura Valković,
predsjednica Odvjetničke akademije HOK-a

 

2. Poveznica za pristup LMS sustavu odvjetnicima i odvjetničkim vježbenicima koji su zaprimili svoje korisničke podatke 

Na mrežnoj poveznici u nastavku možete pristupiti LMS sustavu unosom Vašeg korisničkog imena i lozinke:

https://odvjetnicka-akademija.hok-cba.hr

  

3. Zadaće Odvjetničke akademije HOK-a

Odvjetnička akademija stručno je tijelo Hrvatske odvjetničke komore čiji je temeljni zadatak omogućiti trajno stručno usavršavanje odvjetnika i odvjetničkih vježbenika sukladno Čl. 18. st.1. toč. 14 Statuta Hrvatske odvjetničke komore[1]i Člankom 63. u stavcima 1 i 2 Zakona o odvjetništvu[2]. Navedeno pravo i obveza stručnog usavršavanja propisani su pravilom br. 16 Kodeksa odvjetničke etike[3].

Radi ostvarenja tog zadatka Odvjetnička akademija osmišljava i provodi edukacije na temelju propisane zakonske obveze te donosi opće i specijalizirane programe za trajno stručno usavršavanje odvjetnika i odvjetničkih vježbenika za provedbu predavanja, radionica i seminara, ali i tečajeva učenja na daljinu, studijskih posjeta te organizira okrugle stolove prilikom obilježavanja raznih događanja bitnih za odvjetništvo - kao što su europski dan odvjetnika i tradicionalni hrvatski dani odvjetnika. 

Također, Odvjetnička akademija uz svaku obrazovnu aktivnost osigurava i odgovarajući obrazovni materijal koji se objavljuje na web stranici HOK-a, unutar podrubrike Materijali za edukaciju Odvjetničke akademije.

Nadalje, radi provedbe obrazovnih aktivnosti Odvjetnička akademija uspješno surađuje s odvjetničkim zborovima, s pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj, s Pučkom pravobraniteljicom, Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, Ministarstvom pravosuđa, s Vijećem Europe u okviru programa HELP, sa stranim odvjetničkim komorama i sudovima, a posebno sa Sudom Europske unije te Europskim sudom za ljudska prava.

Programom obrazovnih aktivnosti Odvjetničke akademije, koji se sukladno Pravilniku o radu Odvjetničke akademije HOK-a donosi semestralno, obuhvaćene su osnovne grane prava: građansko i građansko postupovno pravo, kazneno i kazneno postupovno pravo, trgovačko pravo, prekršajno pravo, upravno pravo te pravo EU-a, ali i usko specijalizirana područja prava kao što su autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva. 

Prilikom određivanja tema obrazovnih aktivnosti Odvjetničke akademije posebno vodi računa o zakonodavnim promjenama kako bi se odgovarajućom i pravodobnom edukacijom osigurala što bolja i brža primjena novih propisa. 

Sve aktivnosti i razni formati edukacije Odvjetničke akademije usmjereni su povećanju znanja i stručnosti članova Hrvatske odvjetničke komore te promicanju odvjetništva kao neizostavnog čimbenika pravosudnog sustava.

 

 

4. Rad Odvjetničke akademije HOK-a za vrijeme od 2015. do 2020.

U mandatnom razdoblju od 2015. do 2018. godine Odvjetnička akademija HOK-a organizirala je ukupno 64 obrazovnih aktivnosti ostvarenih u obrazovnom formatu predavanja, seminara, studijskih posjeta i tečajeva učenja na daljinu. Edukaciju je u navedenom trogodišnjem vremenu obavilo ukupno 16.523 polaznika.

Na godišnjoj osnovi, broj edukacija Odvjetničke akademije i polaznika bio je kako slijedi:

U vremenu od 1. srpnja 2015. godine do 10. lipnja 2016. Odvjetnička akademija HOK-a osmislila je i provela 11 obrazovnih aktivnosti, kojima je ukupno nazočilo 6.658 polaznika

U vremenu od 11. lipnja 2016. godine do 25. svibnja 2017. Odvjetnička akademija HOK-a osmislila je i provela 24 obrazovnih aktivnosti kojima je ukupno nazočilo 4.075 polaznika

U vremenu od 26. svibnja 2017. do 9. lipnja 2018. Odvjetnička akademija HOK-a osmislila je i provela 29 obrazovnih aktivnosti kojima je ukupno nazočilo 5.790 polaznika

U vremenu od 10. lipnja 2018. do 4. lipnja 2019. Odvjetnička akademija HOK-a osmislila je i provela 32 obrazovne aktivnosti, kojima je ukupno nazočilo 6.148 polaznika

Od početka ožujka 2020., odnosno od trenutka nastupa izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom te mjerom zabrane okupljanja izrečenom od strane Stožera civilne zaštite RH, Odvjetnička akademija HOK-a cjelokupnu je svoju djelatnost usmjerila isključivo na osmišljavanje, pripremu te provedbu digitalne edukacije koja je testno pokrenuta u travnju 2020., a prvi e-kolegiji održani su u svibnju i lipnju 2020.
[1] Čl. 18. st.1. toč. 14 Statuta Hrvatske odvjetničke komore: " Upravni odbor utvrđuje program trajnoga stručnog usavršavanja odvjetnika i odvjetničkih vježbenika i nadzire provedbu tog programa u suradnji s Hrvatskom odvjetničkom akademijom."

[2] Članak 63. Zakona o odvjetništvu " (1) Komora, odvjetnici i odvjetnička društva u čijim uredima vježbenici rade dužni su brinuti se za stručnu i praktičnu poduku vježbenika kao i za usvajanje pravila Kodeksa odvjetničke etike.

(2) Komora utvrđuje obvezatni program obrazovanja odvjetničkih vježbenika radi polaganja pravosudnog ispita, koji mora biti usklađen s programom Pravosudne akademije Ministarstva pravosuđa...."

[3] Pravilo br. 16 Kodeksa odvjetničke etike: "Odvjetnik treba obnavljati, proširivati i usavršavati svoju pravnu i opću naobrazbu."

 

5.   Stručno vijeće

Sukladno čl. 4. st. 2. Pravilnika o radu Odvjetničke akademije HOK-a[1], Stručno vijeće Odvjetničke akademije za mandatno razdoblje od 2018. do 2021. izabrano je u sljedećem sastavu:

dr. sc. Laura Valković, odvjetnica u Zagrebu, predsjednica Odvjetničke akademije

mr.sc. Ive Brkić, odvjetnik u Zadru, član SV

dr.sc. Davor Bubalo, odvjetnik u Zagrebu, član SV

Davor Drugović, odvjetnik u Zagrebu, glavni tajnik HOK-a, član SV po položaju

Danijel Klobučar, odvjetnik u Zagrebu, član SV

Lovro Kovačić, odvjetnik u Zagrebu, član SV

Ingrid Mohorovičić-Gjanković, odvjetnica u Zagrebu, član SV

 
[1] Čl. 4. st. 2. Pravilnika: "Upravni odbor Komore bira Stručno vijeće Akademije na prijedlog predsjednika Komore."

 

  

Program obrazovnih aktivnosti

Program obrazovnih aktivnosti Odvjetničke akademije HOK-a za vrijeme od 1. veljače do 30. lipnja 2020. te od 1. rujna 2020. do 31. siječnja 2021. možete pronaći u prilogu

 

Pravilnik o radu Odvjetničke akademije

Pročitajte više