Odvjetnička akademija

1. Zadaće Odvjetničke akademije HOK-a

Odvjetnička akademija stručno je tijelo Hrvatske odvjetničke komore čiji je temeljni zadatak omogućiti trajno stručno usavršavanje odvjetnika i odvjetničkih vježbenika sukladno Čl. 18. st.1. toč. 14 Statuta Hrvatske odvjetničke komore[1]i Člankom 63. u stavcima 1 i 2 Zakona o odvjetništvu[2]. Navedeno pravo i obveza stručnog usavršavanja propisani su pravilom br. 16 Kodeksa odvjetničke etike[3].
Radi ostvarenja tog zadatka Odvjetnička akademija osmišljava i provodi edukacije na temelju propisane zakonske obveze te donosi opće i specijalizirane programe za trajno stručno usavršavanje odvjetnika i odvjetničkih vježbenika za provedbu predavanja, radionica i seminara, ali i tečajeva učenja na daljinu, studijskih posjeta te organizira okrugle stolove prilikom obilježavanja raznih događanja bitnih za odvjetništvo - kao što su europski dan odvjetnika i tradicionalni hrvatski dani odvjetnika. 
Također, Odvjetnička akademija uz svaku obrazovnu aktivnost osigurava i odgovarajući obrazovni materijal koji se objavljuje na web stranici HOK-a, unutar podrubrike Materijali za edukaciju Odvjetničke akademije.
Nadalje, radi provedbe obrazovnih aktivnosti Odvjetnička akademija uspješno surađuje s odvjetničkim zborovima, s pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj, s Pučkom pravobraniteljicom, Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, Ministarstvom pravosuđa, s Vijećem Europe u okviru programa HELP, sa stranim odvjetničkim komorama i sudovima, a posebno sa Sudom Europske unije te Europskim sudom za ljudska prava. Programom obrazovnih aktivnosti Odvjetničke akademije, koji se sukladno Pravilniku o radu Odvjetničke akademije HOK-a donosi semestralno, obuhvaćene su osnovne grane prava: građansko i građansko postupovno pravo, kazneno i kazneno postupovno pravo, trgovačko pravo, prekršajno pravo, upravno pravo te pravo EU-a, ali i usko specijalizirana područja prava kao što su autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva.
Prilikom određivanja tema obrazovnih aktivnosti Odvjetničke akademije posebno vodi računa o zakonodavnim promjenama kako bi se odgovarajućom i pravodobnom edukacijom osigurala što bolja i brža primjena novih propisa. 
Sve aktivnosti i razni formati edukacije Odvjetničke akademije usmjereni su povećanju znanja i stručnosti članova Hrvatske odvjetničke komore te promicanju odvjetništva kao neizostavnog čimbenika pravosudnog sustava.


[1] Čl. 18. st.1. toč. 14 Statuta Hrvatske odvjetničke komore: " Upravni odbor utvrđuje program trajnoga stručnog usavršavanja odvjetnika i odvjetničkih vježbenika i nadzire provedbu tog programa u suradnji s Hrvatskom odvjetničkom akademijom."
[2] Članak 63. Zakona o odvjetništvu " (1) Komora, odvjetnici i odvjetnička društva u čijim uredima vježbenici rade dužni su brinuti se za stručnu i praktičnu poduku vježbenika kao i za usvajanje pravila Kodeksa odvjetničke etike.
(2) Komora utvrđuje obvezatni program obrazovanja odvjetničkih vježbenika radi polaganja pravosudnog ispita, koji mora biti usklađen s programom Pravosudne akademije Ministarstva pravosuđa...."
[3] Pravilo br. 16 Kodeksa odvjetničke etike: "Odvjetnik treba obnavljati, proširivati i usavršavati svoju pravnu i opću naobrazbu."

2.   Stručno vijeće
Sukladno čl. 4. st. 2. Pravilnika o radu Odvjetničke akademije HOK-a[1], Stručno vijeće Odvjetničke akademije za mandatno razdoblje od 2018. do 2021. izabrano je u sljedećem sastavu:
dr. sc. Laura Valković, odvjetnica u Zagrebu, predsjednica Odvjetničke akademije
mr.sc. Ive Brkić, odvjetnik u Zadru, član SV
dr.sc. Davor Bubalo, odvjetnik u Zagrebu, član SV
Davor Drugović, odvjetnik u Zagrebu, glavni tajnik HOK-a, član SV po položaju
Danijel Klobučar, odvjetnik u Zagrebu, član SV
Lovro Kovačić, odvjetnik u Zagrebu, član SV
Ingrid Mohorovičić-Gjanković, odvjetnica u Zagrebu, član SV


[1] Čl. 4. st. 2. Pravilnika: "Upravni odbor Komore bira Stručno vijeće Akademije na prijedlog predsjednika Komore."

Pravilnik o radu Odvjetničke akademije HOK-a

Pročitajte više

 

3. Poziv odvjetnicima na prijavu na LMS sustav učenja na daljinu Odvjetničke akademije HOK-a 

Poštovane kolegice i kolege,

Odvjetnička akademija Hrvatske odvjetničke komore pokrenula je projekt digitalne edukacije namijenjene odvjetnicima i odvjetničkim vježbenicima HOK-a. U tu je svrhu postavljen i konfiguriran sustav učenja na daljinu (LMS) na kojem su, sukladno izboru tema dostavljenog od strane odvjetničkih zborova, od 30. studenog 2020. dostupna predavanja (video snimke i power point prezentacije). 

Kako biste mogli pristupiti LMS sustavu, potrebno je da izvršite prijavu ispunjavanjem obrasca dostupnom u nastavku, a uz napomenu da prilikom prijave svakako unesete jedinstvenu adresu e-pošte (nije moguće unijeti generičku adresu e-pošte koja počinje primjerice s "info" ili "office"): http://www.hok-cba.hr/hr/prijava-za-pristup-lms-sustavu

Nakon što ispunite obrazac za pristup LMS-u, s adrese e-pošte LMS@hok-cba.hr dobit ćete, na adresu e-pošte koju ste naveli u prijavi, svoje korisničke podatke, najkasnije u roku od tjedan dana od trenutka prijave (svakako provjerite spam i neželjenu poštu). U slučaju tehničkih poteškoća s pristupom LMS- u, molimo Vas da o tome dostavite obavijest na: mladen.amidzic@trilix.eu

LMS sustav je internetsko sučelje koje Vam omogućuje da predavanje koje Vas zanima pogledate u bilo kojem trenutku jer je građa dostupna 0-24., a sva predavanja zadržat će se određeno vrijeme na LMS-u te će se odgovarajućom dinamikom dodavati na, i/ili uklanjati sa sustava. LMS Vam omogućuje i ispis obrazovnih materijala na papir ("materijal za preuzimanje"). 

Nadam se da će Vam edukacija, koja će se za sada s obzirom na uvjete u kojima živimo odvijati isključivo u digitalnom obliku, biti od koristi u svakodnevnom radu i da će Vam aktualni digitalni oblik, neovisno o njegovim ograničenjima, omogućiti puno fleksibilniji pristup edukaciji Odvjetničke akademije HOK-a.

dr.sc. Laura Valković,
predsjednica Odvjetničke akademije HOK-a

 

4. Poveznica za pristup LMS sustavu odvjetnicima i odvjetničkim vježbenicima koji su zaprimili svoje korisničke podatke 
Na mrežnoj poveznici u nastavku možete pristupiti LMS sustavu unosom Vašeg korisničkog imena i lozinke: https://odvjetnicka-akademija.hok-cba.hr

 

5. Ostale obavijesti 

U okviru projekta: „Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava“, nositelja Centra za kulturne djelatnosti, održat će se tijekom svibnja, lipnja i srpnja 2021. razne radionice i okrugli stolovi s ciljem poticanja javnog dijaloga o unapređenju pravnog okvira kojim se sprječavaju buduća kršenja ljudskih prava te upoznavanja javnosti s provođenjem odluka ESLJP-a i akcijskih planova o kojima izvještava Odbor ministara Vijeća Europe.

Više o ovom projektu, uz mogućnost prijave na pojedine aktivnosti, možete pronaći na mrežnoj poveznici u nastavku: http://www.ckd.hr/otvorene-prijave-za-online-edukacije-za-odvjetnike