Odluka Ustavnog suda RH o ukidanju članka 79. Zakona o upravnim sporovima

Ustavni sud Republike Hrvatske donio je, na svojoj sjednici održanoj 27. rujna 2016. godine, odluku o pokretanju postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske i o ukidanju članka 79. Zakona o upravnim sporovima. Članak 79. Zakona o upravnim sporovima, koji glasi "Članak 79.  - U upravnim sporovima svaka stranka podmiruje svoje troškove", prema toj odluci prestaje vrijediti 31. ožujka 2017. godine. Ta će odluka biti objavljena u Narodnim novinama.

U odnosu na Zakon o upravnim sporovima (NN broj 20/10 143/12 i 152/14) od 2012. do 2014. podneseno je više prijedloga za ocjenom ustavnosti tog Zakona s Ustavom RH. Ti prijedlozi vođeni su pod brojevima : U-I-2753/2012, U-I-3341/2012, U-I-567/2013, U-I-732/13, U-I-2592/2013, U-I-2649/2013, U-I-4164/2013, U-I-4710/2013, U-I-4746/2013, U-I-928/2014, U-I-1395/2014, U-I-1899/2014, U-I-3230/2014.