Obavijesti

Obavijest Općinskog suda u Puli

Općinski sud u Puli dostavio je Hrvatskoj odvjetničkoj komori odluku kojom se utvrđuje da su na Općinskom sudu u Puli ispunjeni tehnički preduvjeti za isticanje pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Ovom odlukom ukida se fizička oglasna ploča na Općinskom sudu u Puli s danom 10. ožujka 2015.

Dan hrvatskih odvjetnika 2015.

XXXIII. Dan hrvatskih odvjetnika održan je 19. i 20 ožujka 2015. godine u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg Okruglog stola bila je "Primjena prava Europske unije u domaćem zakonodavstvu i praksi".

Obavijest Općinskog građanskog suda u Zagrebu

Općinski građanski sud u Zagrebu dostavio je Hrvatskoj odvjetničkoj komori odluku o danu početka objavljivanja odluka i pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Prema toj odluci, objava odluka i drugih pismena na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova, započela je s danom 26. siječnja 2015.

Obveza prijave radnika (odvjetnika u odvjetničko društvo, odvjetničkog vježbenika, odnosno drugih zaposlenika) HZMO-u prije početka rada

Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 151/14) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2015. godine promijenjen je rok za dostavu prijave o početku osiguranja za osobe u radnom odnosu.

Obavijest Trgovačkog suda u Zagrebu

Trgovački sud u Zagrebu dostavio je Hrvatskoj odvjetničkoj komori odluku predsjednika tog suda o danu početka objavljivanja odluka i pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Prema toj odluci, objava odluka i drugih pismena na Trgovačkom sudu u Zagrebu na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova, započet će s danom 10. veljače 2015.

Elektroničko podnošenje zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu

Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu (u daljnjem tekstu: Sud) obavijestio je Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Sudom da je izdao Praktičke upute za podnošenje zahtjeva elektroničkim putem.

Objavljivanje odluka Trgovačkog suda u Splitu na e-Oglasnoj ploči

Trgovački sud u Splitu obavještava da će od 1. siječnja 2015. početi s objavljivanjem odluka na e-Oglasnoj ploči sukladno odredbi članka 335. stavak 10. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13).

Postupanje po zadužnicama - izmjena Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica

U Narodnim novinama broj 125/14 objavljen je 27.10.2014. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica koji je stupio na snagu 28.10.2014., a kojim je brisan dotadašnji članak 8., koji je propisivao javnim bilježnicima obvezu upisa u Registar zadužnica i bjanko zadužnica (dalje: Registar) koje su ovjerene ili...

Izbor odluka Visokog trgovačkog suda

Visoki trgovački sud objavio je novi Izbor odluka u kojem su zastupljene najreprezentativnije odluke trgovačkih sudova iz područja obveznog prava, prava trgovačkih društava, vrijednosnih papira, prava industrijskog vlasništva, pomorskog prava, parničnog, ovršnog i stečajnog postupka te sukoba zakona.

Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava srpanj-rujan 2014.

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava pripremio je pregled najvažnijih presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u trećem tromjesečju 2014. Pregled je dostupan na novim internetskim stranicama Ureda zastupnika: https://uredzastupnika.gov.hr/

Stranice