Obavijesti

Seminar "EU - izazovi i mogućnosti" u Dubrovniku

Međunarodna konferencija "EU - mogućnosti i izazovi" održana u Dubrovniku od 3. do 5. lipnja 2009.

Portal ingbiro.com

Suradnja HOK-a i Inženjerskog biroa d.d.

Savjetovanje o novom Zakonu o općem upravnom postupku

Savjetovanje o temi "novi Zakon o općem upravnom postupku i modernizacija hrvatske uprave"

Predstojeći seminari AIJA-e

Predstojeći seminari AIJA-e

Najava LEX PORTALA

Predavanje o temi "Suđenje u predmetima ratnih zločina" te o temi "Saslušanje upotrebom videolinka"

14.4.2009. Predavanje o temi "Suđenje u predmetima ratnih zločina" te "Saslušanje upotrebom videolinka"

Održan XXVII Dan hrvatskih odvjetnika

12.-13.3.2009. Održan XXVII Dan hrvatskih odvjetnika

POZIV NA DAN ODVJETNIKA

POZIV NA XXVII DAN HRVATSKIH ODVJETNIKA

POZIV NA NOGOMETNI TURNIR

POZIV NA MALONOGOMETNI TURNIR

POZIV NA RIJEČKI KARNEVAL

POZIV NA RIJEČKI KARNEVAL21. i 22. VELJAČE 2009. GODINE

Stranice