Obavijesti

Poziv na redovitu izbornu Skupštinu Odvjetničkog zbora Zagreb

Poziv na redovitu izbornu Skupštinu Odvjetničkog zbora Zagreb

Obavijest

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA HOK U PETAK, 30. LISTOPADA 2009. RADI DO 12.00 SATI

Seminar "EU - izazovi i mogućnosti" u Dubrovniku

Međunarodna konferencija "EU - mogućnosti i izazovi" održana u Dubrovniku od 3. do 5. lipnja 2009.

Portal ingbiro.com

Suradnja HOK-a i Inženjerskog biroa d.d.

Savjetovanje o novom Zakonu o općem upravnom postupku

Savjetovanje o temi "novi Zakon o općem upravnom postupku i modernizacija hrvatske uprave"

Predstojeći seminari AIJA-e

Predstojeći seminari AIJA-e

Najava LEX PORTALA

Predavanje o temi "Suđenje u predmetima ratnih zločina" te o temi "Saslušanje upotrebom videolinka"

14.4.2009. Predavanje o temi "Suđenje u predmetima ratnih zločina" te "Saslušanje upotrebom videolinka"

Održan XXVII Dan hrvatskih odvjetnika

12.-13.3.2009. Održan XXVII Dan hrvatskih odvjetnika

POZIV NA DAN ODVJETNIKA

POZIV NA XXVII DAN HRVATSKIH ODVJETNIKA

Stranice