Obavijesti

Predavanje o novom Zakonu o upravnom postupku

28.10.2009. Predavanje o novom Zakonu o općem upravnom postupku

OBAVIJEST O DANU OTVORENIH VRATA TRGOVAČKIH SUDOVA

OBAVIJEST O DANU OTVORENIH VRATA TRGOVAČKIH SUDOVA

Oblik i sadržaj poziva građaninu

Oblik i sadržaj poziva građaninu

mirenje

1.6.2009. Pregovaranje i medijacija: Prijetnja ili poslovna prilika za odvjetnike?

Na Izbornoj godišnjoj skupštini HOK-a Leu Andreisu novi predsjednički mandat

Odvjetniku Leu Andreisu novi predsjednički mandat

XV sportske igre odvjetnika i odvjetničkih vježbenika

XV sportske igre odvjetnika i odvjetničkih vježbenika

Poziv na godišnju izbornu skupštnu

Poziv na godišnju Izbornu skupštinu Udruge odvjetničkih vježbenika

Poziv na prezentaciju AIJA-e, u HOK-u, u utorak, 2. lipnja 2009. u 17.00

Poziv na prezentaciju AIJA-e, u HOK-u, u utorak, 2. lipnja 2009. u 17.00h

Poziv na redovitu izbornu Skupštinu Odvjetničkog zbora Zagreb

Poziv na redovitu izbornu Skupštinu Odvjetničkog zbora Zagreb

Obavijest

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA HOK U PETAK, 30. LISTOPADA 2009. RADI DO 12.00 SATI

Stranice